Articles

Piotr Marcin Wiórek : 0000-0003-2478-8341

Articles

Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego

Download article

Czy potrzeba nam szczególnej formy organizacyjno-prawnej dla innowacyjnego biznesu? Uwagi ogólne na podstawie uzasadnienia projektu prostej spółki akcyjnej — PSA

AbstractDownload article

simple stock corporation, rules of legislative technique, startup, inventor, corporation

Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez konstrukcję faktycznego członka zarządu

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout