Articles

Marcin Podleś : 0000-0002-4365-7569

Articles

Reprezentacja spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego

Download article

Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego

Download article

Odpowiedzialność komandytariusza z punktu widzenia interesu wierzycieli spółki

AbstractDownload article

Ustawowy zakaz działalności konkurencyjnej wobec członków zarządu spółek kapitałowych — zagadnienia wybrane

AbstractDownload article

member of the board, prohibition against competitive activities, companies, competitive activity

Przeznaczenie i właściwości towaru konsumpcyjnego jako kryteria oceny jego zgodności z umową

Download article

Reprezentacja Skarbu Państwa w procesach cywilnych z udziałem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – zagadnienia wybrane

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout