Articles

Inez Jasińska : 0000-0001-7004-4429

Articles

O budowaniu znaczeń w dyskursie prasowym w ujęciu komparatywnym – na przykładzie zamachów w Norwegii w 2011 roku

AbstractDownload article

discourse analysis, construction of meanings, media, online media, press discourse

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout