Articles

Janusz Stopyra

jstopyra@uni.wroc.pl

Articles

Kulturowe i językowe podstawy warsztatu pracy tłumacza

Download article

Recenzja: Elke Donalies, Basiswissen Deutsche Wortbildung. Tübingen-Basel 2007, 111 S.

Download article

Substantivische Suffixderivation im Dänischen

AbstractDownload article

word-formation, derivation, suffixation, right hand-head-rule

Rola składników niemieckich formacji słowotwórczych w konstruowaniu i interpretowaniu wiedzy o rzeczywistości pozajęzykowej

AbstractDownload article

linguistic relativism, determinism, word formation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout